top of page

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w  Skokach na Trampolinie, Skokach na  Ścieżce i PMT Zielona Góra 2022

28.04.2022 r. Sobota – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Urszuli 22, lub Hala Lekkoatletyczna ul. Sulechowska 37 Zielona Góra (miejsce zostanie podane najpóźniej na 3 dni przed zawodami).


Organizator: Uczniowski Klub Sportowy AS Zielona Góra, 65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 22, tel kontaktowy 601655098 -Sławomir Szliter.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę https://system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja  2022r.

Kluby zobowiązane są do wypełnienia załączników dostępnych tutaj i dostarczenia ich organizatorowi przez zawodami.

bottom of page