top of page

O KLUBIE

UKS "AS" Zielona Góra to najlepszy klub akrobatyczno-gimnastyczny w Polsce.

Systemowe podejście do szkolenia skutkuje dużą ilością grup szkoleniowych jak i właściwym procesem szkolenia na każdym poziomie sportowym. UKS „AS” mocno zaznaczył swoja obecność w sporcie dzieci i młodzieży. Warte zaznaczenia jest że Klub zaczynał rywalizacje opartą o ministerialny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży z poziomu 16 pkt w tej klasyfikacji, by w roku 2016 zdobyć ich 348.  UKS „As” jest w tej chwili jednym z najlepszych i najszybciej rozwijających się klubów w naszym województwie i mieście.

Od początku swojego istnienia zajmuje niekwestionowaną pozycje lidera wśród klubów akrobatycznych woj.lubuskiego.

UKS „As” Zielona Góra prowadził także szeroko zakrojona działalność organizacyjną będąc organizatorem wielu obozów, zgrupowań dla swoich zawodników, oraz będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych i zawodów. Jako przykład działalności warto wymienić cyklicznie już organizowany Turniej Mikołajkowy dla naszych najmłodszych zawodników. W każdym roku UKS „As” organizuje kilka obozów sportowych (zimowych i letnich)

UKS „As” Zielona Góra był i jest współorganizatorem lub organizatorem wszystkich zawodów krajowych i międzynarodowych od roku 2001 do dnia dzisiejszego, które odbywały się w Zielonej Górze. Dobry i solidny zespół organizacyjny jaki tworzą trenerzy i działacze UKS „As” Zielona Góra był zawsze gwarantem najlepszej jakości wykonania zleconych lub przyjętych do realizacji zadań.

UKS „ As” Zielona Góra powstał w roku 2001r. Pierwszą specjalistyczną grupę pod kątem szkolenia skoków  na trampolinie utworzył trener Radosław Walczak. Z jego inicjatywy oraz kilku trenerów-członków Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej (SAS) Zielona Góra, w okresie zmian ustrojowych oraz potrzeby stworzenia w pełni samodzielnego i samowystarczalnego pod względem szkoleniowym, merytorycznym, logistycznym i finansowym klubu, powołano na walnym zjeździe w grudniu, 2001 Uczniowski Klub Sportowy „AS”. Wybrano wtedy zarząd klubu, który po ukonstytuowaniu się powierzył funkcję prezesa Panu Radosławowi Walczakowi, a sekretarzem wybrano Sławomira Szlitera.  Te dwie osoby sprawują swoje funkcje do dnia dzisiejszego. Aktualnie członkami zarządu, oprócz wymienionych wyżej są, Pan Bogusław Sułkowski, Pan Jarosław Taryma i Pani Grażyna Syroka.

UKS „As” Zielona Góra prowadzi szkolenie w dwóch blokach konkurencji:

1. Skoki na trampolinie i skoki na ścieżce na każdym etapie szkolenia.

2. Ćwiczenia zespołowe: trójki kobiet, dwójki kobiet, dwójki męskie, dwójki mieszane, czwórki męskie.

bottom of page